Tuesday, April 23, 2019

Đề Nghị Tu Chỉnh Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa


Tập thể Hải Quân Hải Ngoại rất hoan nghênh và ủng hộ việc thành lập Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa do sáng kiến của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ và đã được Hội Đồng Thành Phố Westminster biểu quyết chấp thuận.  Tuy nhiên thành phố Westminster và Kiến Trúc Sư Nguyễn Cửu Lâm cũng nên lắng nghe tiếng nói của anh em Hải Quân và đồng hương trong việc hoàn chỉnh việc xây dựng Đài Tưởng Niệm. Nhất là quý vị đừng nên cho đây là một sự "Đánh Phá" mà thuần nhất chỉ là tổng hợp những ý kiến xây dựng để cho việc xây dựng tượng đài sớm hoàn tất tốt đẹp.  Mong lắm thay.


Đề Nghị Tu Chỉnh:

1/Thêm chữ Memorial*vào hàng chữ thứ ba trên cùng.

2/Thêm chữ "tộc"** thiếu chữ tộc sẽ làm giảm ý nghĩa của một giống dân bất khuất, ta gọi dân Mễ có ý nghĩa thấp hơn là dân tộc Mễ vào hàng chữ thứ 1 phía dưới bệ

3/Gọi đích danh Chinese*** Invader no "S".  Không có một quốc gia(nước lạ???nào khác chiếm Hoàng Sa ngoài người Tầu vào hàng chữ thứ 2 phía dưới bệ.

4/Mặc dù là đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa nhưng nếu không có sự chống trả anh dũng của HQVN tại Hoàng Sa ngày 19/1/1974 thì Trung Cộng đã nuốt chửng Trường Sa, quan trọng nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đầu mối cho sự tranh chấp giữa Việt và Tầu tại Biển Đông. Đề nghị nên thêm quần đảo Trường Sa và bản đồ Việt Nam, ( tỷ lệ tương đối không cần chính xác, miễn là có tên trường Sa trên bản đồ) nếu không sẽ gây hiểu lầm tai hại và nhiều tranh cãi sau này và sẽ làm mang tiếng Hải Quân. 

5/Quốc Kỳ VN cần phải vẽ lại cho đúng mẫu mực.


6/Thêm dấu cho chữ Việt

Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego đã chuẩn bị đóng góp tương xứng cho chương trình đầy ý nghĩa này.

Những chữ đánh dấu mầu vàng cần tu chỉnh:

Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa
*Paracel Memorial Monument

Hải Chiến Hoàng Sa:Tinh Thần Bất Khuất Chống Ngoại Xâm Của Dân Tộc** Việt Nam

Paracel Naval Battle Indomitable Spirit Against Foreign (nước lạ???) (Chinese)*** Invaders of Vietnamese People.

HSP

No comments: