Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, July 8, 2013

Lễ Khánh Thành Trung Tâm Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Sacramento

Xin mời xem thêm về lễ khánh thành Trung Tâm Sinh Hạt Cộng Đồng tại Thủ Phủ Sacramento, California - Ngày Chủ Nhật July 7th, 2013:
 

ttp://www.truyenhinhvietnam.us/index.php?option=com_content&view=article&id=562:khanh-thanh-trung-tam-sinh-hot-cng-ng-sacramento&catid=1:tin-tc-ngh-s&Itemid=2


Xem thêm tại:
 https://plus.google.com/photos/115763675643061142688/albums/5898085667420226321


 Đài CBS 13 đã chiếu buổi khánh thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng Việt Nam Sacramento

Đông và vui vô tả..

http://sacramento.cbslocal.com/2013/07/07/community-hopes-new-vietnamese-community-center-brings-positive-change/


Ph.Dan chuyển

No comments: