Mặc dù cờ đỏ sao vàng là cờ chính thức của độc tài Việt Cộng hiện đang nắm quyền kiểm soát lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên tại Úc, cờ vàng ba sọc mới được công nhận là cờ chính thức của Việt Nam. Vì lý do đó mà đại sứ quán Việt Cộng đã gửi thư phản đối. Trò hề nhất trong lá thư đó là chẳng ai ký tên.