Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, August 16, 2016

Thư Mời Đại Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Thư Mời Đại Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo


Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long
http://haiquancuulong.com


Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California trân trọng kính mời quý Đồng Hương, quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu & Phu Nhân, Thân Hữu và Gia Đình vui lòng đến tham dự Đại Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo, vị anh hùng dân tộc, và là Thánh Tổ của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tổ chức:Ngày: Chủ Nhật ngày 18 tháng 9, 2016 lúc 18:30
Địa điểm: Paracel Seafood Restaurant
15583 Brookhurst Street
Westminster, CA 92683
Telephone: 714-775-3078


Sự hiện diện của quý vị sẽ nói lên lòng kính phục và biết ơn của chúng ta đối với Đức Thánh Trần và biểu hiện tinh thần của người dân Việt quyết chống giặc ngoại xâm phương Bắc.


Để giúp cho Ban Tổ Chức trong việc sắp xếp chỗ ngồi, đặt bàn và tiếp đón, xin vui lòng phúc đáp cho Ban Tổ Chức trước ngày 10 tháng 9, 2016.


Trương Văn Song: 408-712-0105(cell)  714-975-6420(nhà) Phạm Lăng: 949-378-4708
Vũ Đình Thọ: 562-895-2637 Phan Thanh Quang: 619-549-6871
Nguyễn Văn Cửu: 714-362-5317 Nguyễn An Hùng: 562-208-3345
Nguyễn Tấn Bá: 714-365-3255 Đặng Thành Long: 714-356-2535


Trân trọng kính mời,                                                   Chương Trình:
6:30 PM – 7:00 PM: Tiếp tân
                    7:00 PM – 7:15 PM: Chào cờ
7:15 PM – 8:00 PM: Lễ Húy Nhật
8:00 PM – 11:00 PM: Dạ tiêc & văn nghệ
H/T Trương Văn Song              
Xin quí vị hợp tác để chúng ta khai mạc đúng giờ.


Xin đề nghị các Chiến Hữu mặc quân phục Đại Lễ, Tiểu Lễ, Tác Chiến hoặc Âu Phục.

Tham dự ủng hộ là $30 Mỹ kim/Một người

No comments: