Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, August 27, 2016

Yêu Mãi Cờ Vàng-Thơ Hoa Văn, Phổ Nhạc: Nhạc Sĩ Thiện Lý

Một bản nhạc hay, lời ca đày ý nghiã, nói lên lòng trung trinh cuả những người lính Cộng Hoà với ngọn cờ Vàng chính nghiã.
No comments: