Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, August 28, 2016

Tràn Ngập Cờ Vàng: Biểu Tình Lớn Tại Thủ Đô Tỵ Nạn

Ngày Thứ Bảy 27/8/2016 lúc 06:00PM, khoảng hơn 1000 đồng bào đã biểu tình đồng hành với đồng bào trong nước, Xuất phát từ đền thờ Đức Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa, thành phố Westminster, đoàn biểu tình kéo dài đến gần đường Bushard, cả con đường dài hơn 1 dặm tràn ngập cờ vàng tung bay phấp phới. Nhiều cụ già ngồi trên xe lăn cũng đi theo đoàn biểu tình có cụ còn cầm loa hô vang những khẩu hiệu như VC Hèn Với Giặc, Ác Với Dân, Formosa Cút, Cút, Cút. Đường Lưỡi Bò, Cắt, Cắt, Cắt…..


Sau đó đoàn biểu tình đã tập trung tại khu Lees’ Sandwich để làm lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ và cầu nguyện cho nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ. Nhiều lãnh đạo các tôn giáo, và 42 hội đoàn trên khắp thế giới đã ký tên ủng hộ Phong Trào Bảo Vệ Môi Sinh Và Chủ Quyền Việt Nam do ông Phan Kỳ Nhơn là Chủ Tịch, trong đó có Cộng Đồng Người Việt từ New York, Cộng Đồng Việt Nam San Diego và Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego.Buổi gây quỹ góp gạo cho miền Trung đã thành công tốt đẹp qua các hình thức bán áo T-Shirt, khăn quàng cờ vàng, ba sọc đỏ.. thùng tiền quyên góp đã được đồng bào hưởng ứng nhiệt liệt.


Khoảng 30 đồng hương, anh em cựu quân nhân San Diego đã khăn gói lên Thủ Đô tỵ nạn để tham gia cuộc biểu tình đày khí thế này.
Các vị sư chống Cộng.

San Diego góp sức


Những chiến sĩ già không cô đơn.


Ban Chấp Hành Phong Trào Hải Ngoại Bảo Vệ Môi Sinh Và Chủ Quyền
Việt Nam
Phan Văn Nghệ đấu tranh rất đặc sắc do Ban Tù Ca Xuân Điềm.. trình diễn.
Ban Hùng Sử Việt San Diego
No comments: