Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, September 15, 2013

Lễ Huý Nhật Hưng Đạo Đại Vương, Bình Định Vương và Anh Hùng Lê Lai tại San Diego, California 15/9/2013


Thumbnail
https://www.youtube.com/watch?v=MIzawUhtyrA&feature=c4-overview&list=UUXwGYQwAIsGVLPPtgD4BPOA

BTC tuyên bố khai mạc


Lễ chào cờ, mặc niệmDâng hương


Cụ Mai Lăng Luông kể công đức Bình Định Vương và anh hùng Lê Lai

Anh Nguyễn Hội, HT Hội HQHH/SD đọc tiểu sử Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Cựu HQ/Trung Tá Nguyễn Văn Pháp nêu lý do quân chủng Hải Quân chọn Đức Thánh Trần làm Thánh Tổ Hải Quân


Chương trình văn nghệ và hưởng lộc Đức Thánh Trần


No comments: