Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, December 9, 2014

Diễn hành ngày Cựu Chiến Binh ​2014 ​tại Orlando

 

Mời xem video clip:
​Cần Nguyễn HQ617 chuyển

No comments: