Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, January 14, 2014

Sinh viên VN biểu tình chống Trung cộng xâm lăng Hoàng Sa, thủ đô Bonn CHLB Đức 26/01/1974.
    Trích DLB

    No comments: