Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, April 28, 2015

Video Clip Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Tự Do Trên Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway CVA 41 Ngày 26/04/2015 Tại San Diego USA


Khác với những giọt nước mắt rơi trong lễ Hạ Kỳ trên vịnh Subic Bay, Philippines 40 năm về trước.
Cảnh tượng lá cờ vàng son thiêng liêng cuả Tổ Tiên được kéo lên trên đỉnh cột buồm cuả Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway giưã tiếng Quốc Ca hùng tráng cuả hàng ngàn người Việt Tỵ Nạn cộng sản cất cao tiếng hát.  Một khoảnh khắc lịch sử thật đáng ghi nhớ.

No comments: