Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, April 19, 2015

Tám Tân Hải Quân Thiếu Uý Người Mỹ Gốc Việt Tốt Nghiệp Trường Sĩ Quan Hải Quân Annapolis Ngày 22/5/2015


USNA_Crest.bmp

USNA2.jpg

USNA - Congratulations.jpg
USNA Class of 2015.jpg
From: Nguyen, Ross C CTR (US) (US)  
Sent: Thu, Apr 16, 2015 4:03 pm 
Subject: VAUSA Press Release - USNA Class 2015 Graduation 

Good afternoon everyone,

We are very proud to announce that eight (8)
Vietnamese American midshipmen are scheduled to graduate from the United States
Naval Academy (USNA) on 22 May 2015.  For more details see attached Press
Release...

Please come and share this special achievement with us...


Forever Strong VAUSA!
Ross

Nhận được Thôn g Báo Báo Chí từ cựu Trung Tá Công Binh/ Lục quân Hoa Kỳ Nguyễn Cao Nguyên, Hội trưởng Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việthân hạnh báo tin:
Trong ngày ra trường 22 tháng 5, 2015 tại Trường Võ Bị Hải Quân Hoa Kỳ, Annapolis, 
thủ đô của tiểu bang Maryland,  sẽ có tám tân Hải quân Thiếu Ú y là người Mỹ gốc Việt, 
trong đó có ba  Nữ Hải quân Thiếu Úy. 
Thông báo cho biết , đây là số sinh viên sĩ quan Mỹ gốc Việt tốt nghiệp nhiều nhất ,  
từ một trường Võ Bị trong lịch sử của quân lực Hoa Kỳ.    
Chúng tôi được biết số sinh viên sĩ quan Hải quân ra trường niên khóa 2015 là 1076 người.
Xin chúc mừng các tân Hải quân Thiếu Úy...
BMH, Washington D.C. chuyển
ển

No comments: