Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, July 10, 2015

12 viên chỉ huy quân Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 @ HỒNG THỦY

Trong khi ngày 5/8 Tân Hoa Xã đưa tin, Mao Trạch Đông chính là người ra lệnh dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 thì chỉ sau đó ít ngày, 9/8 tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc tiếp tục đăng bài thuật lại cuộc chiến này, trong đó điểm mặt 6 viên chỉ huy chóp bu ở Bắc Kinh trực tiếp hoạch định và chỉ đạo tác chiến lực lượng đánh chiếm Hoàng Sa. Hiện tại, một số lính Trung Quốc tham gia đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 như tên Vương Xương Thái thường xuyên được giới truyền thông nhà nước Trung Quốc và một số đơn vị quân đội mời đi nói chuyện, tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề Biển Đông và trận hải chiến Hoàng Sa 1974. Chính Vương Xương Thái tiếp tục “điểm mặt, chỉ tên” 12 viên chỉ huy quân Trung Quốc trực tiếp tham gia đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Trong số đó, viên tổng chỉ huy đã chết năm 2007, số còn lại đều thăng quan tiến chức. Để rộng đường dư luận và góp phần vạch mặt âm mưu thâm độc của truyền thông Trung Quốc và cung cấp thêm tư liệu về những kẻ đã đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, xin đăng tải chân dung 12 tên chỉ huy quân Trung Quốc đã trực tiếp tham chiến.
TRCONG_001TRCONG_002TRCONG_003TRCONG_004TRCONG_005
..

Post navigation

 
TVQ chuyển

No comments: