Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng "bên phải", và Đề đôc Rassadang Teeranret của Hải quân Hoàng gia Thái Lan "bên trái" phát biểu tại buổi lễ khai mạc thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015thường niên lần thứ 21 (photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Chelsy Alamina).

Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng bắt tay Đề đốc Rassadang Teeranret sau phát biểu nhận xét của họcủa họ tại buổi lễ khai mạc thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015 thường niên lần thứ 21(U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Gabriel S. Weber/Released).Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng bắt tay chào đón các Sĩ quan Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhập hạm Chiến hạm yểm trợ thủy bộ USS Germantown LSD 42 tại căn cứ Hải quân Sattahip trong chương trình thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015 (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Gabriel S. Weber/Released).
Hải quân Đại tá Lê Bá Hùng bắt tay chào đón các Sĩ quan Thủy quân lục chiến Hoàng gia TháiLan tại buổi lễ khai mạc thao dợt Hải quân CARAT Thailand 2015 (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Gabriel S. Weber/Released).
TrầnH
ình ảnh tổng hợp.