Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, September 22, 2015

Chia Buồn

Chia Buồn
Nhận được tin trễ:

Cựu Đại Tá Hải Quân Nguyễn Văn Lịch, Khoá 1 SQHQ/NT
Nguyên Giám Đốc Hải Quân Công Xưởng VNCH 

đã mãn phần vào lúc 06 giờ 35 chiều ngày 09/09/2015 tại Hawaii, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. 

Lễ an táng sẽ được cử hành ngày 22 tháng 9 năm 2015 tại 
Valley of the Temples 
47-200 Kahekili Hwy, Kaneohe, Hi 96744.

Toàn thể anh chị em Hội Hải Quân & Hàng Hải San Diego chân thành chia buồn với gia đình niên trưởng Lịch và nguyện cầu niên trưởng sớm về cõi Phật.

Hội Hải Quân & Hàng Hải VNCH/ San Diego

No comments: