Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, September 22, 2015

Chia Buồn

Chia Buồn

Nhận được tin trễ anh Antôn Vũ Việt Dũng, cựu quân nhân Hải Quân QLVNCH đã từ trần ngày 29/8/2015, hưởng dương 63 tuổi.
 
Lễ an táng đã được cử hành ngày 09/10/2015 tại nhà quàn El Camino, Mira Mesa.
  
Hội Hải Quân & Hàng Hải VNCH San Diego đã mất một người bạn hiền lành, tốt bụng tích cực hoạt động cho Hội.  

Chúng tôi chân thành chia sẻ nỗi đau buồn này với chị Dũng, các cháu và gia đình.  

Cầu cho linh hồn cuả Antôn Vũ Việt Dũng sớm hưởng hồng ân Thiên Chuá.

HỘI HẢI QUÂN & HÀNG HẢI VNCH SAN DIEGO

No comments: