Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, November 28, 2015

Lịch Vinh Danh Cờ Vàng năm Bính Thân – 2016

 


  VINH DANH CỜ VÀNG vì giá trị lịch sử và tính nhân bản.


Kính gởi quý đồng hương, các đoàn thể và tổ chức,

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tại Hòa Lan vừa thực hiện quyển lịch năm Bính Thân – 2016. Chúng tôi xin được gởi quyển lịch này đến tất cả quý đồng hương, tổ chức, đoàn thể như là món quà nhỏ cho năm sắp đến; trong tinh thần vinh danh ngọn Cờ Vàng, cùng tranh đấu cho sự vẹn toàn và an toàn của tổ quốc Việt Nam, cùng tranh đấu cho tự do – dân chủ – nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.

Lịch Bính Thân 2016_def_001
Trong điều kiện có được, chúng tôi có in một số lượng nhỏ quyển lịch này theo khổ A4 để phổ biến. Muốn nhận quyển lịch, xin quý vị vui lòng liên lạc qua điện thư vinhdanhcovangvietnam@gmail.com với Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng. Quý vị cũng có thể theo đường link dưới đây để tải quyển lịch xuống máy, in ra để dùng hoặc để làm quà biếu người quen.
Lịch VDCV Bính Thân – 2016  (tải lịch xuống máy từ trang nhà Vinh Danh Cờ Vàng)
Trong quyển lịch Bính Thân – 2016, ngoài hình ảnh của nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, chúng tôi còn dùng một số hình ảnh tìm được trên internet và có ghi chú xuất xứ, xin tác giả của các tấm hình đó cho phép chúng tôi sử dụng trong việc chung này và xin nhận qua đây lời cảm tạ của chúng tôi.

Hòa Lan, ngày 25 tháng 11 năm 2015
Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng

https://vinhdanhcovang.wordpress.com/2015/11/28/lich-vinh-danh-co-vang-nam-binh-than-2016/ 

No comments: