Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, September 30, 2017

Lễ Huý Nhật Đức Trần Hưng Đạo


Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego
5312 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115, (619) 265-0635hongradiator@yahoo.com
Thông Báo

Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego sẽ phối hợp với Cộng Đồng Việt Nam SD, Hội Đền Hùng SD, Hội Hùng Sử Việt và Đài Tiếng Nước Tôi SD đồng tổ chức lễ Huý Nhật Đức Trần Hưng Đạo lúc 10:30AM ngày Chủ Nhật 15/10/2017 tại 
Hội Đền Hùng:
4120 30th St Ste 104, San Diego, CA 92104

Kính mời quý Hội đoàn, cựu quân nhân các quân binh chủng QLVNCH, đồng hương và anh chị em Hải Quân Hàng Hải vui lòng đến tham dự đông đủ để tưỏng nhớ công đức vị anh hùng cái thế đã 3 lần đánh thắng quân Mông Cổ giữ vẹn toàn lãnh thổ và làm vẻ vang nòi giống Việt.

Liên Lạc: Ông Trần Văn Hoạch: 619-446-8572, bà Kim Trang: 858-610-4774, HQ Dương Hồng: 619-265-0635, HQ Trọng Nghiã: 619-788-2481, Hải Quân Nguyễn Lực: 858-699-7985.

Hội Trưởng
Dương Hồng

No comments: