Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, September 9, 2017

Thư Mời Tham Dự Húy Nhật thứ 717 Đức Trần Hưng Đạo


            
           Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long 
  1705 W. Wisteria Pl, Santa Ana, CA
 www.haiquancuulong.com

THƯ MỜI

Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long trân trọng kính mời  quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và Gia Đình tới tham dự:
Húy Nhật thứ 717 Đức Trần Hưng Đạo, một vị Anh Hùng Dân Tộc và cũng là Thánh Tổ HQVNCH sẽ được tổ chức :
Ngày : Chủ Nhật 15 tháng 10, năm 2017 lúc 18:30
Địa Điểm: Paracel Seafood Restaurant
15583 Brookhurst St. Westminster, CA 92683
Telephone: (714) 775-3077
Sự hiện diện quý báu của Quý Vị là một niềm khích lệ rất lớn lao cho Tân Ban Chấp Hành là những người vừa được Quý Vị bầu chọn trong tháng 5 vừa qua để thay mặt quý vị điều hành mọi công việc của Hội cho niên khóa 2017-2019.
Riêng đối với quý Hội Viên của Hội Ái Hữu HQCL, nhân dịp Đại Lễ Thánh Tổ năm nay, chúng ta sẽ một cuộc Bầu Cử quan trọng để chọn một Tân Hội Đồng Quản Trị gồm 5 người và đây là một công việc lẽ ra phải làm mỗi 2 năm một lần, chiếu theo Chương II, Điều 7 và Điều 11 của bản Nội Quy, tuy nhiên điều này đã không được thi hành trong suốt 10 năm qua.
Vậy xin quý NT, quý CH vì tầm quan trọng của cuộc bầu cử xin có mặt đúng 4:30 giờ chiều để giúp cho Tân BCH thực thi được những điều đã hứa trong ngày Lễ Nhậm Chức là sẽ cố gắng điều hành mọi hoạt động của Hội theo đúng Nội Quy.
Một lần nữa xin vì màu cờ, sắc áo và danh dự của Quân Chủng HQ, kính mong toàn thể Đại Gia Đình HQCL tích cực yểm trợ Tân BCH như quý vị đã hứa khi bầu chọn chúng tôi, bằng cách hiện diện thật đông đủ và phúc đáp trước ngày 07-10-2017.  

Đặt bàn và giữ chỗ xin liên lạc:
Vũ Đình Thọ: 562-895-2637                                                  Đinh Hoàng Cảnh: 714-548-5733                   
Nguyễn Tấn Bá: 714-909-7421                                         Đăng Thành Long: 714-356-2635   
Trần Xuân Tin: 912-596-1782                                               Nguyễn An Hùng: 562-208-3345
Chương Trình:
6:30 PM – 7:00 PM: Tiếp tân
7:00 PM – 7:15 PM: Chào cờ
7:15 PM – 8:00 PM: Húy Nhật
8:00 PM – 11:30 PM: Dạ tiêc & văn nghệ
           
Thay mặt HAH/HQ/CL trân trọng kính mời
Phạm Lăng

949-378-4708
Xin quý vị hợp tác để chúng ta khai mạc đúng giờ
Đề nghị các C/H HQ mặc Đại Lễ,Tiểu Lễ, Dạ Lễ hoặc Âu Phục.
Tham dự ủng hộ: $30 Mỹ kim/một người.   

No comments: