Wednesday, February 29, 2012

Hình ảnh Sông Sài Gòn xưa.

Nam Yết sưu tầm.
Hình ảnh
Sông Sài Gòn xưa có Bộ Tư Lệnh Hải Quân với cầu tàu nơi các Chiến Hạm nghỉ bến sau những tháng ngày tuần dương giữ yên biển Mẹ, có Công trường Bạch Đằng (Mê Linh) tượng Đức Trần Hưng Đạo oai dũng và uy nghi như nói lên lời thề của Ngài đã được sử sách ghi lại: "Phen này nếu ta không phá xong giặc Nguyên, thề không trở lại khúc sông này nữa".
Sông Sài Gòn còn
có bến phà Thủ Thiêm, có bến Bạch Đằng với những Thương thuyền nội địa lên Xuống hàng hoá, có nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, có cột cờ Thủ Ngữ và Kho 4, Kho 5 với nhiều Thương thuyền Quốc Tế tấp nập chuyển vận hàng hoá. Sông Sài Gòn còn trải dài qua Tân Thuận và kho 18 đến tận Nhà Bè.
Những hình ảnh sông Sài Gòn xưa thật khó phai mờ trong ký ức của người Sài Gòn, và của những ai sinh ra và lớn lên tại Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.

Tượng Đức Trần Hưng Đạo, Thánh Tổ Hải quân Việt Nam Cộng Hoà.

Hình chụp từ Trực thăng, Công trường Mê Linh, Bộ Tư Lệnh Hài quân, bến phà Thủ Thiêm.

Sông Sài Gòn năm 1960.


Thương thuyền cập bến Bạch Đằng.


Sông Sài Gòn năm 68-69. ( by Denny Morrison )

Công trường Mê Linh đầu năm 1963.

Câu lạc bộ dưới nước gần cột cờ Thủ Ngữ.

Hãng đóng tàu CARIC.

Sông Sài Gòn năm 1971, bên kia sông là hảng đóng tàu CARIC. (Photo by sandy)


Một thương thuyền ngoại quốc trên Sông Sài Gòn.

Bến Bạch Đằng năm 1967.

Tàu Bệnh viện Helgoland của Tây Đức ghé Sài Gòn năm 1967.


Tàu kéo và Tiểu vận đỉnh LCVP vận chuyển trên sông Sài Gòn.

Sông Sài Gòn năm 1967. (Photo by Henry Bechtold)


Bến phà Thủ Thiêm năm 1968.


Phà Thủ Thiêm chở khách qua sông. ( Photo by Brian Wickham )Giang tốc dỉnh PBR Hải quân Việt Nam tuần tiểu trên sông Sài Gòn năm 1967.

Thương Thuyền Quốc Tế trên Sông Sài Gòn. (Photo by sandy)


Tàu vận chuyển nước ngọt Y-87 thuộc Quân vận Lục quân Hoa Kỳ trên sông Sài Gòn năm 1971. (Photo by sandy)


Đò máy đưa khách trên Sông Sài Gòn. ( Photo by Brian Wickham )


Đò máy trên Sông Sài Gòn. ( Photo by Brian Wickham )

Bến đò máy trên Sông Sài Gòn.


Một ghe lưới cá trên sông Sài Gòn. ( Photo by Henry Bechtold )

Trẻ em hồn nhiên vui đùa tắm sông bên cạnh nhà hàng nổi Mỹ Cảnh.

 
Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. (Photo by Brian Wickham)

Thank you Manh Hai's photostreams.

No comments: