Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, April 6, 2014


Lễ khánh thành Bia Tưởng Niệm các vị anh hùng của VNCH đã tuẩn tiết vào những ngày cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam ngày 05 tháng 04 năm 2014 tại Viện Bảo Tàng của người Việt tại San Jose,  đã được tổ chức trọng thể trong một ngày nắng ấm, đầy trang nghiêm và xúc động.
Được biết những ngày sau cùng khi Sài gòn rơi vào tay của Cộng Sản, một số các vị anh hùng đã tự kết liễu mạng sống hoặc đã cương quyết chiến đấu tới cùng để rồi bị hành quyết một cách man rợ.
Chúng ta thường nghe đến “Ngũ Hổ Tướng” là các vị tướng lãnh như  Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn văn Hưng, Phạm Văn Phú, Lê nguyên Vỹ, và Trần Văn Hai. Ngày hôm nay,  Bia Tưởng Niệm do sự vận động của Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn phối hợp cùng Viện Bảo Tàng thuyền nhân VN tại San Jose thêm vào hai vị anh hùng nữa là Cố Đại Tá Hồ ngọc Cẩn và Cố Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long, và đồng thời để tưởng niệm Quân, Dân, Cán Chính của Việt Nam Cộng Hoà đã bõ mình trong chiến cuộc Việt Nam
Buổi lễ được sự tham dự đông đảo của các hội đoàn, viên chức dân cử lập pháp của chính phủ là bà dân biểu Zoe Lofgren và nhiều vị trong  hội đồng thành phố như Dase Cortese, Phó Thị Trường Madison Nguyen, Sam Ricador, nhiều viên chức khác  của thành phố đều có mặt.
Quan khách tham dự trong ngày khánh thành đã vượt qua sự mong đợi của BTC buổi lễ. Chị Hoàng Mộng Thu, người “kiến trúc” của dự án bia tưởng niệm hơn một năm trước đây đã  không nén khỏi sự vui mừng và xúc động  do sự thành công của buổi lễ.
Buổi lễ kết thúc vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.
Xin kính chuyển một số hình ảnh của buổi lễ khánh thành Bia Tưởng Niệm các vị anh hùng QLVNCH tại San Jose.
Bia tưởng niệm trước giờ khai mạc
Mặt trước của Bia Tưởng Niệm
Mặt sau của Bia Tưởng Niêm
Các em võ sinh đang nâng đại kỳ VNCH trong nghi thức chào cờ.
Viện Bảo Tàng Thuyên Việt Nam tại San Jose
Các Viên chức lập pháp và hội đồng thành phố trước phút khai mạc Bia Tưởng Niêm.
Bà Quả Phụ Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn trong nghi thức thả bóng lên bầu trời xanh thẳm, tượng trưng lời cầu nguyện cho các vị anh hùng được yên nghĩ  bình an.
Quan khách tham dự buổi lễ khánh thành Bia Tưởng Niệm
Các em võ sinh đang gấp lá đại kỳ VNCH
Chị Hoàng Mộng Thu đang trao lá đại kỳ VNCH cho bà quả phụ Hồ Ngọc Cẩn.
Và quan khách tham dự đặt hoa để tưởng niệm các anh linh của các vị anh hùng QLVNCH.
 Nhiều hình đặc biệt trong Museum
Xin xem thêm hình ảnh theo link bên dưới


San Jose: Seven South Vietnamese heroes honored

By Bruce Newman bnewman@mercurynews.com San Jose Mercury News

Posted:

MercuryNews 

SAN JOSE -- Just before the unveiling of a new memorial wall honoring seven heroes of the South Vietnamese military Saturday at History Park, an army in exile of middle-aged Vietnamese men and women -- some dressed in battle fatigues, many wearing red berets and gold shoulder braids -- rose to their feet as the national anthem of the Republic of Vietnam was played. Some saluted their homeland's yellow and crimson flag; others wept and held hands over their hearts.                             The country whose heroes nearly 200 people came here to honor is a nation of ghosts -- the Republic of Vietnam fell to communist North Vietnam on April 30, 1975, and thereby ceased to officially exist -- but one with an anthem, a flag and a heartsick army of former refugees, many of whom form 10 percent of San Jose's population.                                                                                                         Seven of those ghosts were conjured up for the memorial wall, representing millions more South Vietnamese citizens who perished during and after the Vietnam War.                                                                                                                                                                Surviving family members were given yellow balloons and pennants as each of the heroes' stories were told, then released the balloons -- meant to symbolize setting their souls free. Six balloons soared high into the sky, but one got stuck in the branches of a tall tree just downwind of the Viet Museum.                                                                                                                                                  The wall was the work of the Lam Son Artistic and Cultural Special Group, which raised the funds for its construction, then got the city's approval to have it consecrated on public land. "The reason these seven are memorialized is because we know their stories," said Salle Hayden, manager of education at San Jose's Immigrant Resettlement and Cultural Center. And their stories are remarkable in a number of ways, not least of all because six of the seven honorees committed suicide rather than be captured. "They did that rather than be taken and used as symbols by the communists," Hayden said.    Gen. Tran Van Hai, whose son Viet Tran had come from Houston to attend the ceremony, could have escaped capture as the North Vietnamese army closed in on Saigon 39 years ago.                                                                               He had a helicopter," his son said, "but he decided not to go. I know my father. He didn't want to run away. A lot of the other commanders abandoned their soldiers." Instead, his father poisoned himself in his office.                                                                                                                                           "There's a lot of emotion today," Tran said. "People who lived in the south believe in democracy. When that collapsed, we felt we lost our country."                                                                                                                                                          Their belief in democracy has made Vietnamese-Americans a powerful voting bloc, and the event attracted an array of mayoral hopefuls -- Santa Clara County Supervisor Dave Cortese, Vice Mayor Madison Nguyen and Councilman Sam Liccardo. Rep. Zoe Lofgren, D-San Jose, county Supervisor Cindy Chavez and Councilmen Ash Kalra and Xavier Campos also attended the ceremony.               Some of the suicides strained the cultural divide between what many Vietnamese consider an honorable death -- and the view of their American counterparts. Major Dang Si Vinh was honored with a spot on the wall, despite shooting his wife and seven children in the head before taking his own life. By any cultural reckoning, there was little doubt about the heroism of Col. Ho Ngoc Can, who was captured, then taken to a stadium to be executed by the North Vietnamese after the war ended.       "They wanted the people to see that he was dead," said Craig Mandeville, an American adviser to the South Vietnamese army who fought side by side with Can. "He was believed to be some sort of invincible guy. The North Vietnamese thought that, too, and I even thought that when I fought with him."  Can was the only one on the memorial wall who died long after April 30. "After the communists took over, he was still fighting," said Ho Nguyen, his son, who remained in hiding with his mother for four years before fleeing for the United States."He said, 'OK, the country's fallen, but by God we're still South Vietnamese and we're free,' " Mandeville recalled. "So he went down to Chuong Tien province and rounded up all these soldiers down there to form a Free Vietnam."
Ctsq  H. N. Hiệp K.25

No comments: