Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, September 6, 2014

Chia Buồn


Chia Buồn

Nhận được tin  niên trưởng và cũng người Thày đáng kính cuả chúng tôi, 
Cựu Hải Quân Trung Tá Cơ Khí 

Đoàn Văn Tiếng

Khoá 7 Đệ Nhất Thiên Xứng Trường SQHQ/NT  
vưà từ trần ngày thứ Hai 01/09/2014. Hưởng thọ 78 tuổi.

Thành thật phân ưu cùng tang quyến, và kính chúc niên trưởng hoan hỉ, hạnh phúc ra khơi vào chốn phiêu bồng..

Toàn thể anh chị em Hội Hải Quân & Hàng Hải San Diego.

Lưu ý: 
Ngày giờ thăm viếng:
Thứ Tư 10/09/2014
từ 11:00AM-02:00PM
tại Featheringill Mortuary
6322 El Cajon Blvd, San Diego, CA 92115
(619) 583-9511

No comments: