Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, September 21, 2014

Lễ Huý Nhật Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Bình Định Vương Lê Lợi và Anh Hùng Lê Lai Tại San Diego


Hàng năm vào tháng 8 âm lịch,  Đại lễ kỷ niệm huý nhựt đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được long trọng cử hành khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và thế giới, những nơi có sự hiện diện cuả các Hội Hải Quân và Hàng Hải QLVNCH.


Năm nay con cháu Ngài, anh chị em Hội Hải Quân và Hàng Hải San Diego đã phối hợp các Hội đoàn bạn như Cộng Đồng VN San Diego, Hôi Đền Hùng, CLB Hùng Sử Việt, đồng hương và các cựu quân nhân cùng tề tựu tại Hội Đền Hùng  để ôn lại chiến công hiển hách và đức độ cuả một vị công thần đã 3 lần đại thắng quân Mông Cổ, một đạo kỵ binh tinh nhuệ chinh phục từ Á sang Âu, mà vó ngưạ phi đến đâu, cỏ không mọc được, và cũng nhân dịp này cùng kính cẩn thắp nén hương vinh danh vị đại anh hùng áo vải đất Lam Sơn, Bình Định Vương Lê Lợi đã khởi nghiã đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi sau 10 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ, và đề cao công trạng cuả anh hùng Lê Lai liều mình cứu chuá.

Cựu Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Pháp đã dẫn dắt cử toạ qua tiểu sử cuả Hưng Đạo Vương, được tôn vinh là Thánh Tổ Hải Quân, tài đức vẹn toàn lo toan việc nước dẹp thù nhà, làm quân thù bạt viá kinh hồn, nhưng khi ngài mất mộ cuả Ngài chỉ là một thảm cỏ xanh theo ý nguyện.  Đức khiêm tốn, dản dị đó đã được dân gian cảm kích và tôn ngài là một vị Thánh..

Ông Trần Hoạch, Hội Trưởng Hội Đền Hùng đã nêu sự biết ơn cuả Bình Định Vương Lê Lợi đối với công thần Lê Lai đã thế mạng mình để hy sinh đền nợ nước. Vua vái trời khấn rằng: Lê Lai có công đổi áo, mai sau, Trẫm và con cháu Trẫm, con cháu các công thần tướng tá, nếu không nhớ công ơn ấy thì nguyền đền cỏ này hóa thành núi rừng, ấn báu này hóa thành cục đồng, lưỡi gươm thần này hóa thành đao mác thường.  Ông đã nêu bật lòng nhân từ, thương quân sĩ , dân nghèo đã khiến nhà Lê trở thành triểu đại trị vì lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam

Cựu Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Thiện Lý, cựu Hội Trưởng Hội HQ/HH Boston rất cảm động được hân hạnh tham dự  một buổi l tôn vinh các anh hùng dân tộc vô cùng long trọng, đày ý nghiã này. Qua buổi sinh hoạt, ông nhận thấy cộng đồng ở San Diego đối xử với nhau thân ái, đày ắp tình người và điều này cũng thêm động lực mạnh cho ông quyết định định cư vĩnh viễn tại thành phố xinh đẹp, khí hậu hiền hoà này.

Với phương tiện eo hẹp, Hội Đền Hùng San Diego hàng năm đều cử hành lễ Quốc Tổ Hùng Vương và các anh hùng khai quốc, công thần cuả dân tộc.

HoangsaParacelsNo comments: