Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, September 6, 2014

Phân Ưu


Được tin

Cựu Hải-Quân Trung-Tá Cơ-Khí
 Đoàn-Văn-Tiếng
 Thủ-Khoa Cơ-Khí 
Khóa Ðệ Nhất Thiên-Xứng, K-7 SQHQ/NT
Cựu Hiệu-TrưởngTrường Sĩ-Quan Hải-Quân Nha-Trang

Ðã mãn phần ngày 1 Tháng 9 năm 2014,
nhằm ngày 8 Tháng 8 năm Giáp-Ngọ tại San Diego, Hoa Kỳ


Xin chân thành chia buồn cùngtoàn thể tang quyến.
Kính cầu nguyện hương linh Thầysớm được Tiêu Diêu miền Cực Lạc
..
Thành Kính Phân Ưu
Toàn thể môn sinh
Khóa Ðệ Nhị Xử Nữ, XVIII SQHQ/NT

No comments: