Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, February 12, 2015

Chân dung của Hồ Chí Minh qua nét bút của một số họa sĩ trên thế giới

Bức tranh đọat giải nhất được họa sĩ Babui đặt tên rất tuyệt vời: "Súng đạn tô màu cờ". Riêng giải ba, thì họa sĩ Mac Garcia tỏ ra rất am hiểu tiểu sử làm tình báo cho Trung cộng của Hồ chí minh. Bức tranh nào cũng độc đáo, xứng đáng tài nghệ của các họa sĩ quốc tế. Xin mời quí vị thuởng lãm.(MT)
Giải nhất: Walter Toscano© HO CHI MINH by/por WALTER TOSCANO. First Place in/Primer Lugar en Traditional Caricature Art Contest. Traditional Media/Técnica tradicional 2014. Súng đạn tô màu cờ [DCVOnline]
Giải nhì: Goyo VelaHo Chi Minh by Goyo Vela. Giải nhì Traditional Media/Técnica tradicional 2014
Giải ba: Mac GarciaHo Chi Minh by Mac Garcia. Giải ba Traditional Media/Técnica tradicional 2014
Giải tư: Jim TouttainHo Chi Minh by Jim Touttain. Giải tư Traditional Media/Técnica tradicional 2014

No comments: