Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, February 12, 2015

Phỏng vấn Đỗ Thị Minh Hạnh - Đặng Chí Hùng

Phỏng vấn Đỗ Thị Minh Hạnh - Đặng Chí Hùng
Published on Feb 8, 2015 Những Ngọn Lửa Việt
 
Một người phụ nữ trẻ... đầy tình yêu nhân loại... rất hiểu biết... ăn nói vững chắc, khôn khéo.
Hy vọng và cầu mong nước Việt có thêm nhiều người như thế này.
Khâm phục...NDQ

No comments: