Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, June 25, 2018

“HÁT CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC”

Những nỗ lực kiên trì đấu tranh bền bỉ của người dân trong nước, yêu tự do, dân chủ trong suốt hơn 43 năm qua đang có những thành quả vô cùng khích lệ.


HỘI ĐỀN HÙNG SAN DIEGO
4120 30th Street #104, SAN DIEGO, CA 92104
(619) 446-8572

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Kính gửi:  Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo
    Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Chính Trị
    Quý cơ quan Truyền Thông, Báo Chí
    Quý Đồng Hương  
   
Kính thưa Quý vị,
Tình hình Việt Nam hiện nay đang đứng trước một khúc quanh quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai đất nước và dân tộc Việt Nam!
Những nỗ lực kiên trì đấu tranh bền bỉ của người dân trong nước, yêu tự do, dân chủ trong suốt hơn 43 năm qua đang có những thành quả vô cùng khích lệ.
Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều khó khăn, gian khổ cho những nhà đấu tranh trong nước hiện đang phải trả một cái gía rất đắt cho gia đình và cuộc sống.  Họ luôn bị nhà cầm quyền Việt Cộng trù dập, bắt bớ, tù đầy, và gia đình cũng bị quấy nhiễu, hạn chế từ vật chất đến lẫn tinh thần.
Trong khi đó tại hải ngoại, chúng ta có được một cuộc sống thoải mái, tự do, an bình, có rất nhiều may mắn hơn đồng bào trong nước.
Sau nhiều lần hội ý, chúng tôi gồm có Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Hội Đền Hùng San Diego, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, Hệ thống đài Tiếng Nước Tôi San Diego, Hội Hải Quân và Hàng Hải San Diego, Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân quyết định tổ chức một buổi Dạ Tiệc Gây Quỹ “HÁT CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC” để yểm trợ  cho những nhà đấu tranh trong nước.

Thời Gian:  Chủ Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2018 lúc 5 giờ 30 chiều
Địa Điểm:   Nhà Hàng Ly’s Garden
                                 4350 54th St., Suite B
                    San Diego, CA 92115
Trân Trọng
San Diego, ngày 28 tháng 05 năm 2018
Thay mặt Ban Tổ Chức


Hội Trưởng Hội Đền Hùng San Diego

Điện Thoại L/L:
      Trần Văn Hoạch:  619-446-8572 Đặng Kim-Trang:   858-610-4774
Trần Mưu:            858-231-2323 Nguyễn Văn Lực:   858-699-7985
Lê San:                   619-721-4611 Hoài Hương:      : 619-282-3771
Gía Vé:  $50 & $30 (Bao gồm ẩm thực)
Chi Phiếu ủng hộ xin ghi:  
Hội Đền Hùng và gửi về Địa Chỉ:  
4120 30th Street #104
San Diego, CA 92104

No comments: