Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, June 17, 2018

Tang Lễ của Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh : Lễ Phủ Cờ

Vào lúc 11:00AM, Ngày 16/06/2018, các Cựu Quân Nhân Hải Quân Hội Cửu Long đã đọc Quyết Định và cử hành Lễ Phủ Cờ trong Tang Lễ của Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh tại Orange County. Hiện diện gồm đông đủ các anh chị em Hải Quân Cửu Long Orange County, HQ/HH San Diego và các nơi khác, ngoài ra còn có mặt của các thành viên Mạng Lưới Nhân Quyền. 
Mọi người đều tưởng nhớ và thương tiếc đến một vị sĩ quan cao cấp Hải Quân đức độ,uyên bác, có tài lãnh đạo chỉ huy đã hăng say phục vụ quân chủng Hải Quân trong thời chiến. Tại hải ngoại, ông là người đã sáng lập ra Hội HQ Cửu Long, lo việc giúp đỡ các anh em Hải Quân tại quê nhà, ông đã hiện diện và giải quyết hầu hết các vấn đề khúc mặc trong sinh hoạt Hải Quân, là thành viên của Hội Đồng Hải Sử, ông còn  hoạt động cho Mạng Lưới Nhân Quyền, yểm trợ tích cực cho phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam.(HSP)
No comments: