Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Friday, August 10, 2018

Hình Ảnh Gia Đình Hải Quân Hàng Hải Sacramento đón tiếp Đô Đốc Trần Văn Chơn, Cựu Tư Lệnh HQVN

HoangaParacel: Hình ảnh mới nhất của cựu Đô Đốc Trần Văn Chơn, Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam, người anh cả của quân chủng đã gần 100 tuổi.
Đô Đốc Chơn và quà tặng của Khóa Đệ Nhị Bảo Bình.
HQ Nhan Vân, K17 vấn an Đô Đốc ChơnĐô Đốc Chơn ký tên lưu niệm trên Tuyển Tập Hải Sử.
HQ Nguyễn Duy Quan, K16 chụp chung với Đô Đốc ChơnHQ Đào Trọng Đạt,K23 tay trong tay với người anh cả của quân chủng.

HQ/HHTT Lê Thanh Cảnh vấn an Đô Đốc Chơn

Món quà lưu niệm kính tặng người anh cả Hải Quân Việt Nam.


Hính ảnh: Nguyễn Duy Quan và Ph. Dan chuyển

No comments: