Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, January 12, 2013

THƯ MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19/01/1974


CỘNG ĐỒNG VIỆT-NAM SAN DIEGO

(Vietnamese Community of San Diego)
P.O. BOX 710701, SAN DIEGO, CA 92171
Tel: (858) 699-7985/610-4774 -  Email: congdongvnsandiego@yahoo.com

THƯ MỜI
  LỄ TƯỞNG NIỆM TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19/01/1974

Kính gửi:  Quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, thân hào nhân sĩ.
    Quý hội đoàn, đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí.
    Quý đồng hương.

Buổi lễ tưởng niệm tri ân các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/01/1974 sẽ được Cộng Đồng Việt Nam San Diego, Hội Đền Hùng San Diego, và Hội Hải Quân và Hàng Hải San Diego tổ chức vào ngày thứ bảy 19/01/2013, lúc 10:30giờ sáng, tại:

Silver Strand State Beach
5000 California 75
Coronado, CA 92118
(619) 435-518

Kính mời quý vị tham dự cùng góp phần cầu nguyện cho các chiến sĩ đã bỏ mình trong lòng đại dương để bảo vệ lãnh hải của Tổ Quốc Việt Nam.
Trân Trọng.


San Diego, ngày 02 tháng 01 năm 2013.


Ban Tổ Chức:
Nguyễn Văn Lực / Cộng Đồng Việt Nam San Diego      (858) 699-7985
Trần Văn Hoạch / Hội Đền Hùng San Diego                   (619) 719-9435
Dương Hồng / Hội Hải Quân & Hàng Hải San Diego     (858) 357-4326

***Về phương tiện di chuyển, xin quý Đồng Hương có mặt tại tiệm sửa xe Hong’s Radiator, đường El Cajon (gần nhà thờ Giám Lý Wesley) trước 9:30giờ sáng hoặc liên lạc:Trần Chấn Hải                         (619) 264-7037
Trần Trọng Nghiã                    (619) 788-2481
Đặng Kim-Trang                     (858) 610-4774   


Hướng Dẫn:
Từ phía Bắc lấy freeway 5 South, exit Coronado Bridge, qua cầu quẹo trái vào Orange Avenue (Highway 75 south). Lái khoảng 6,7 miles trước  khi gặp Coronado Cays quẹo phải ra biển.
Từ East San Diego lấy Freeway 94 West, đổi qua 5 South và đi theo chỉ dẫn trên.No comments: