Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, January 21, 2013

SẼ CÓ MỘT NGÀYimage

 


(Kính dâng Anh Linh các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa) Việt Nam xưa, Ðức Thánh Trần 

Bạch Ðằng cưỡi ngọn sóng thần tuốt gươm 

Giặc Mông Cổ tìm đường tháo chạy 

Tướng như quân hết thảy rụng rời 

Tàn binh cọc nhọn thây phơi 

Một phen thủy chiến muôn đời sử xanh (1287) 

Mộng xâm lấn tranh giành bờ cõi 

Vẫn âm mưu dẫn lối quân Tàu 

Sáu trăm tám bảy năm sau (1974) 

Hoàng Sa máu lại đỏ ngầu biển Ðông 

Trận hải chiến hào hùng, khốc liệt 

Với kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa 

Ðây, trang chiến sử Hoàng Sa 

Chỉ huy Hải đội, họ Hà điều binh (1) 

Bốn chiến hạm hải trình tham chiến (2) 

Những người con của biển kiên cường 

Trong vòng lửa đạn đau thương 

Lưu danh muôn thuở tấm gương anh hùng 

Và chiến đấu vô cùng dũng liệt 

Dù địch quân ứng chiến đông hơn 

Ðạn bay súng nổ từng cơn 

Bốn tàu Trung Cộng chiến trường lâm nguy 

Cái bị pháo chìm đi mất dấu 

Cái nước theo phía hậu tuôn vào 

Ðịch quân hoảng hốt xôn xao 

Và quân ta cũng bước vào khó khăn 

Gương chiến đấu Bạch Ðằng bỗng hiện 

Sáng như sao trên phiến linh hồn 

Biển xanh đỏ máu oan hờn 

Chiến hạm Nhật Tảo trong cơn nguy nàn (3) 

Ðã anh dũng chặn làn sóng địch 

Ðể đoàn quân rời đích an toàn 

Lòng tàu nước ngập, máu loang 

Nhưng lòng thủy thủ hiên ngang trên tàu 

Ngay cả lúc chìm sâu đáy biển 

Vẫn một niềm tận hiến, hy sinh 

Trong lòng biển mẹ mông mênh 

Trái tim bất khuất đau tình quê hương! 

Sẽ một ngày trùng dương sóng nổi 

Về Hoàng Sa rửa mối hận này 

Chủ quyền Hoàng đảo trong tay 

Xanh reo ngọn sóng, vàng bay sắc cờ 

Sẽ một ngày cõi bờ dân Việt 

Thoát qua hồi nạn kiếp đau thương 

Có anh đứng giữa đại dương

Hát mừng bốn cõi quê hương thanh bình 


Ngô Minh Hằng


 
Xin xem toàn bài và hình ảnh tại


Chú Thích của Trần Ðỗ Cẩm 

(1). Hải Quân Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Chỉ Huy Trưởng Hải Ðội VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa. 

(2). Bốn chiến hạm HQVNCH tham chiến trong trận Hoàng Sa gồm: 

- Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) do HQ Trung Tá Lê Văn Thự (Khóa 10 SQHQ/Nha Tran)g làm Hạm Trưởng. 

- Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng (HQ-5) do HQ Trung Tá Phạm Trọng Quỳnh (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. Ðây là Soái Hạm. Ðại Tá Hà Văn Ngạc ở trên chiến hạm này chỉ huy trận đánh. 

- Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư (HQ-4) do HQ Trung Tá Vũ Hữu San (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. 

- Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ-10) do HQ Thiếu/Tá Ngụy Văn Thà (Khóa 12 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. 

(3). Hạm Trưởng HQ-10, Th/T Ngụy Văn Thà bị thương, quyết ở lại trên tàu. Ba đoàn viên tên Lê Văn Tây, Ðinh Hoàng Mai và Phạm Anh Dũng đã hy sinh ở lại bắn chặn tàu Trung Cộng để đồng đội an toàn rời khỏi chiến hạm. HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà và ba đoàn viên đã can đảm trong truyền thống "chết theo tàu" và để lại bao nhớ tiếc đau thương cho những người ở lại. 

Trần Ðỗ Cẩm

No comments: