Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, March 11, 2013

"BÀI CA MẤT NƯỚC" -

Xin click vào link dưới đây:
        Xin chuyển tiếp một bài hát Tây Tạng -
                           thật cảm động, để tuỳ nghi phổ biến.

The Forbidden Tibetan Song

" NEVER LOSE THE LIGHT "

by Serlha and YoulhaTới hôm nay đã có 107 người Tây Tạng tự thiêu trong 4 năm. Ngaỳ Chủ nhật 10-3-2013 là ngày tưởng niệm của người Tây Tạng lưu vong toàn cầu dành cho những người tự thiêu. Ngày này cũng là ngày kỷ niệm Tibetan Uprising Day, tròn 54 năm Cuộc Nổi Dậy thất bại. Quan ngại là sẽ có thêm một người Tây Tạng nữa tự thiêu vì con số 108 là con số linh thiêng của Phật Giáo.
Xin mời nghe bài hát.
(Phan Tấn Hải)Nhạc và lời: Serlha & Youlha
Tác giả trình bày

serlha tawoyoulhaXin click vào link dưới đây:


No comments: