Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, February 2, 2014

Ảnh Đẹp: Nhạc Sĩ NO U

Hình chụp tại công viên Thống Nhất, Sài Gòn trước Tết Giáp Ngọ 2 ngày

 

Ngôi nhà VN do bác và đảng xây

 Các em bé bị bỏ rơi, đói rét đang mừng đảng, mừng Xuân

No comments: