Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, February 1, 2014

Xuân San Diego

Chợ Tết Little Saigon tại Qualcomm Stadium


Pháo và Lân

Máy bay kéo quốc kỳ VN trên không phận San Diego

Toán quân quốc kỳ

Các vị cao niên chuẩn bị tế lễQuang cảnh chợ Tết Giáp Ngọ tại sân vận động Qualcom
Ban Hùng Ca Sử Việt


Frank Vương , Chủ Tịch Little Saigon
Thượng Nghị Sĩ Susan Davis chúc Tết Cộng Đồng Việt Nam
XLTV Thị Trưởng San Diego Todd Gloria và Nghị Viên Nicole Myrtle đơn vị 40 đọc bằng khen BTC Tềt
Tiến sĩ Đông Xuyên, đại diện Đảng Việt Tân chúc Tết
Các em chơi đuà với gia súc


Chợ Tết Sinh Viên Vaya tại Công Viên Mira Mesa


Lối vào Chợ Tết VAYA

Cầu Trường Tiền

Làng Việt Nam

Hồ Gươm

Lễ Khai Mạc chợ Tết Sinh Viên Vaya


San Diego năm nay có hai chợ Tềt tổ chức cùng ngày mồng 1,2,3 Tết Giáp Ngọ.  Một do  Little Saigon Foundation đảm trách  tổ chức tại sân vận động Qualcomm. Một do Liên Hội Tuổi Trẻ Vaya tổ chức tại Mira Mesa Community Park.  Hai chợ Tết mỗi nơi một vẻ, một bên thiên về thương mại và sinh hoạt cộng đồng, một bên thiên về nghệ thuật và có tính cách hội đoàn thu hẹp.  Mỗi chợ Tết đều có sự cố gắng đáng khen, tuy nhiên không tránh khỏi những thiếu sót về nhân lực, tài lực và tinh thần trách nhiệm.  Hội chợ truyền thống Việt để phô bày, văn hoá, trình độ thẩm mỹ cuả VN cho rất đông người Mỹ đến tham dự mà  đem những công trình sơ sài, vá víu, tổ chức luộm thuộm sẽ không lôi cuốn được họ tham gia chợ Tết Việt trong những năm tới.  Mong rằng các đoàn thể cùng nhau góp tay để San Diego có những chợ Tết hoàn hảo hơn trong tương lai.

No comments: