Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Wednesday, February 5, 2014

Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh

 
Kính mời quý bạn đọc xem một đoạn Hùng Sử Việt : "Chiến thắng Đống Đa Xuân Kỷ Dậu 1789 ": Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã thần tốc chiến thắng giặc Tàu xâm lăng vào ngày mồng 5 Tết.


 "Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ"
(đánh cho lịch sử muôn đời biết rằng nước Nam anh hùng này là đất có chủ)
trích dụ xuất binh của Quang Trung Hoàng Đế.

Theo sử sách , Hoàng Đế Quang Trung cho quân lính ăn tết trước rồi mới bất ngờ thần tốc đánh quân Mãn Thanh.
Như vậy Hoàng Đế Quang Trung trước trận chiến sinh tử chống tàu vẫn không coi thường tập tục ĂN TẾT  cổ truyền của dân tộc Việt Nam .

Đây là một PPS rất dài và lớn (43 MB) , nếu muốn download mời bấm vào link bên dưới

LNTH


Trân trọng,

No comments: