Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, November 17, 2014

Biểu tình chống Tập Cận Bình trước Quốc Hội Úc

Đoàn biểu tình khỏang hơn 500 người, trong đó có Cộng Đồng Người Việt Tử Do Úc Châu từ các tiểu bang, người Tây Tạng (Tibet), người Duy Ngô Nhĩ (East Turkishtan hay Uighur), Pháp Luân Công (Falcun Gong), đến trước tiền đình Quốc Hội Úc Châu ở thủ đô Canberra để biểu tình, phản đối, tố cáo, lên án Trung Cộng xâm chiếm đất biển, hành hạ đàn áp dã man, chà đạp nhân quyền và nhất là theo tài liệu được xác minh gần đây về Trung Cộng cắt nội tạng của người Pháp Luân Công để bán - thật quá man rợ!

Từ mờ sáng đã có những biểu ngữ của những người Pháp Luân Công cầm đứng dọc tư đường Commonwealth Ave gần Quốc Hội Úc, trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng và kế khách sạn Hyatt nơi Tập Cận Bình đến chiều nay.

Trước Toà Quốc Hội khu vực biểu tình chia làm hai khu cách nhau chỉ 2 thước (có lẽ chúng biết chúng ta biểu tình nên cũng xin phép cảnh sát đến để phá rối trên danh nghĩa ủng hộ - đúng là Cộng sản): Khu phản đối khoảng hơn 500 người đã đảo, lên án Tập Cận Bình, Trung Cộng, thì bên kia lẻ tẻ khoảng 50 tên Trung Cộng con dựng cờ nhiều hơn người đi, im phăng phắc như chịu đấm ăn xôi để bị nghe chửi rủa. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, chúng mở nhạc lên phá rối để đánh loãng âm thanh của đoàn biểu tình - thật là trà chơi con nít, quá nhục nhả.

Canberra, 17.11.2014lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3880-3880
 
TVQ chuyển

No comments: