Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, November 1, 2014

CLB Nhà Báo Tự Do (Điếu Cày) và SBTN

CLB Nhà Báo Tự Do (Điếu Cày) và SBTN - Hội Luận

Tại Đài Truyền hình SBTN Trung ương Orange County,
 lúc 02:00PM 31-10-2014


No comments: