Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, October 27, 2016

Ignorant U.S. Youth - Walter Williams

Bill Laurie: Note fact that 70 million of American 18-24 year-olds unqualified for or incapable of serving in military due to educational, mental, physical, behavioral factors.   Swell.
Hoang SaParacels: Không hiểu bác Bill có cường điệu hay không?, nhưng xem qua bài viết thì những thống kê này đã có từ nhiều thập niên trước, ví dụ như học sinh trung học Mỹ không biết Iraq, Iran ở đâu trên bản đồ.  Nay họ được gửi đi chiến đấu tại đó thì họ biết rành hơn cả giáo sư của họ.  Các trường Đaị Học Mỹ vẫn nườm nượp sinh viên của các nước "văn mình" từ thế giới cộng sản gửi quá du học.  Hay là chúng ta lại rơi vào truyền thống xứ An Nam cũ, thế hệ già chuyên môn đố kỵ thế hệ trẻ.

No comments: