Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, October 24, 2016

Luôn Nghĩ Đến Quê Cha


Hai nữ quân nhân gốc Việt thuộc lực lượng duyên phòng Hoa Kỳ
nâng niu lá cờ Tổ Quốc trên vùng trời Bắc Cực.
Nguồn Tuan Anh Nguyen

No comments: