Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, July 2, 2017

Công An Việt Cộng đập Phá Thánh Giá và Bạo Hành các Tu Sĩ Tại Đan Viện Thiên Ân, Huế


SOS ! Press Release- Video: Vietnamese Communist Police Physically Assaulted Members of Thiên An Monastery in Huế, Thừa Thiên, Việt Nam 

SOS ! Press Release- Video: Vietnamese Communist Police Physically Assaulted Members of Thiên An Monastery in Huế, Thừa Thiên, Việt Nam 

Video: "Thông Cáo Báo Chí của Đan viện Thiên An do Bề Trên Đan viện ký vào ngày 29.06.2017."

On Friday, June 30, 2017 11:52 AM, Long Nguyen <longqnguyen1938@gmail.com> wrote:Bam day de coi video:

Thông Cáo Báo Chí của Đan viện Thiên An do Bề Trên Đan viện ký vào ngày 29.06.2017.
Đan viện Thiên An lên án nhà cầm quyền chỉ đạo côn đồ phá hủy Thánh Giá, đánh đập, thóa mạ các Đan sĩ, ngày ...
©2017 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA
Bill Laurie chuyển

No comments: