Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, July 25, 2017

Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Ra Mắt Cộng Đồng

HoangsaParacel:  Kính mời quý đồng hương ủng hộ các con em đang phục vụ quân đội để bảo vệ quê hương thứ hai cuả chúng ta.

No comments: