Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, December 16, 2017

Hình ảnh Lễ Khánh thành Công viên Tưởng niệm Chiến sĩ Úc-Việt tại Kevin Wheelahan Gardens, Sunshine, TB Victoria, Úc Châu ngày 16-12-2017.


LE KHANH THANH-6.JPG

Posted on  by dongsongcuVào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017, buổi Lễ Khánh Thành Công Viên Tưỡng Niệm Chiến Sĩ Úc-Việt được long trọng diễn ra tại Công viên Kevin Wheelahan, 99 Dickson St, Sunshine, Tiểu bang Victoria.
Đây là một công trình quan trọng hoàn toàn do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria quyên góp và hiến tặng cho nước Úc và các chiến sĩ Úc đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam. Công trình này mang nhiều ý nghĩa và có giá trị lịch sữ cho nước Úc, cho cộng đồng người Việt tỵ nạn và định cư tại Úc và cho các thế hệ mai hậu.
Trên 600 quan khách Úc-Việt cùng với đồng bào đến tham dự buổi lễ khánh thành Công Viên Tưỡng Niệm 521 Chiến Sĩ Quân Đội Hoàng Gia Úc và các Quân, Dân Cán Chính của VNCH đã hy sinh để bảo vệ tự do của miền Nam Việt Nam chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt.
***
LE KHANH THANH TUONG DAI CHIEN SI VIET UC-1.JPG

LE KHANH THANH -2.JPG
LE KHANH THANH-3
LE KHANH THANH-4.JPG
LE KHANH THANH-5.JPG
LE KHANH THANH-75.JPG
LE KHANH THANH-7.JPG
LE KHANH THANH-8.JPG
LE KHANH THANH-76.JPG
LE KHANH THANH-14.JPG
LE KHANH THANH-72.JPG
LE KHANH THANH-73.JPG
le khanh thanh-9.JPG
LE KHANH THANH-81.JPG
LE KHANH THANH-10.JPG
LE KHANH THANH-11.JPG
LE KHANH THANH-12.JPG
LE KHANH THANH-13.JPG
LE KHANH THANH-15.JPG
LE KHANH THANH-16
LE KHANH THANH-17.JPG
LE KHANH THANH-18.JPG
LE KHANH THANH-19.JPG
LE KHANH THANH-20.JPG
LE KHANH THANH-21.JPG
LE KHANH THANH-22.JPG
LE KHANH THANH-23.JPG
LE KHANH THANH-24.JPG
LE KHANH THANH-25.JPG
LE KHANH THANH-26.JPG
LE KHANH THANH-27.JPG
LE KHANH THANH-28.JPG
LE KHANH THANH-29.JPG
LE KHANH THANH-30.JPG
LE KHANH THANH-74.JPG
LE KHANH THANH-31.JPG
LE KHANH THANH-32.JPG
LE KHANH THANH-33.JPG
LE KHANH THANH-34.JPG
LE KHANH THANH-35.JPG
LE KHANH THANH-36.JPG
LE KHANH THANH-37.JPG
LE KHANH THANH-38.JPG
LE KHANH THANH-39.JPG
LE KHANH THANH-40.JPG
LE KHANH THANH-41.JPG
LE KHANH THANH-77.JPG
LE KHANH THANH-42.JPG
LE KHANH THANH-78.JPG
LE KHANH THANH-79.JPG
LE KHANH THANH-44.JPG
LE KHANH THANH-45.JPG
LE KHANH THANH-47.JPG
LE KHANH THANH-46.JPG
LE KHANH THANH-48.JPG
LE KHANH THANH-49.JPG
LE KHANH THANH-51.JPG
LE KHANH THANH-52.JPG
LE KHANH THANH-53.JPG
LE KHANH THANH-55.JPG
LE KHANH THANH-57.JPG
LE KHANH THANH-58.JPG
LE KHANH THANH-59.JPG
LE KHANH THANH-60.JPG
LE KHANH THANH-61.JPG
LE KHANH THANH-62.JPG
LE KHANH THANH-63.JPG
LE KAHNH THANH-64.JPG
LE KHANH THANH-65.JPG
LE KHANH THANH-66.JPG
LE KHANH THANH-67.JPG
LE KHANH THANH-68.JPG
LE KHANH THANH-69.JPG
LE KHANH THANH-70.JPG
LE KHANH THANH-71.JPG
Hình ảnh của NVQ.
TVQ chuyen

No comments: