Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, January 6, 2018

Bữa cơm Tân Niên của gia đình Hải Quân Cửu Long với Đô Đốc Cựu Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam 01/05/2018 Tại Nhà Hàng Hoàng Sa, Little Saigon (updated)Hai cựu tù cải tạo trại Nam Hà: Đô Đốc Trần Văn Chơn và Thiếu Tá Phi Công Trần Chấn Sơn, 13 năm tù cải tạo hội ngộ.
Lễ chào Quốc Kỳ.

Mặc niệm.
Gia đình Đô Đốc Trần Văn Chơn và thân hữu.


Anh em Hải Quân nghênh đón cựu Đô Đốc Tư Lệnh Hải Quân.

Gia đình cựu Thiếu Tá Phi Công Trần Chấn Sơn chụp chung cùng Tư Lệnh Hải Hải Quân.


Hội Trưởng Hội Hải Quân Cửu Long Phạm Lăng(đứng bên phải và anh Bùi Tẩu bên trái)


Các cựu đoàn viên thâm niên (anh Lý Thành Quy, đứng bên phải, anh  Cao Hữu Vinh, trái )và Đô Đốc Tư Lệnh.


Hai thủy già Lý Thành Quy và Nguyễn Văn Hớn hàn huyên không dứt. 

Bữa cơm Tân Niên của gia đình Hải Quân với Đô Đốc Cựu Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam.


Hải Quân Hành Khúc do ban Hợp Ca Người Nhái trình diễn.
Ly Rượu Mừng.Hình ảnh TCH
*******************************************************

Kính gởi quí Niên Trưởng , Quí Chiến Hữu Hải Quân hai link dưới :1- Hình ảnh ghi lại qua ống kính của Oanh Nguyễn 19 về buổi cơm trưa với tư Lệnh

2- Bài và hình ảnh tường trình về buổi cơm trưa ( 5-1-2018  )Kính 
NhaTrang 
No comments: