Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, January 8, 2018

Lễ Giỗ Trận Hoàng Sa


Lễ Giỗ này nhằm mục đích nêu cao tấm gương can đảm, thà chết cho biên cương do Tổ Tiên để lại, hơn là chiụ nhục cuả Hải Quân Việt Nam và các chiến sĩ QLVNCH và duy trì truyền thống văn hoá bất khuất cuả dân tộc với bất cứ một thế lực đen tối nào muốn bẻ gãy tinh thần quật khởi cuả con dân nước Việt.

Thông Báo

Đề Mục: Lễ Giỗ Trận Hoàng Sa
Như thông lệ hàng năm, Hội Hải Quân Hàng Hải San Diego sẽ phối hợp với Cộng Đồng Việt Nam , Hội Đền Hùng, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Đài Tiếng Nước Tôi tổ chức Lễ Giỗ 44 năm Trận Hoàng Sa 19/1/1974- 19/1/2018.
Lễ Giỗ này nhằm mục đích nêu cao tấm gương can đảm, thà chết cho biên cương do Tổ Tiên để lại, hơn là chiụ nhục cuả Hải Quân Việt Nam và các chiến sĩ QLVNCH và duy trì truyền thống văn hoá bất khuất cuả dân tộc với bất cứ một thế lực đen tối nào muốn bẻ gãy tinh thần quật khởi cuả con dân nước Việt.
Buổi lễ gồm hai phần:
1/Từ 09:00AM-10:30AM ngày Chủ Nhật 21/1/2018:
Điạ điểm: 5000 CA-75, CoronadoCA 92118
Gồm Lễ Cầu Siêu, thả hoa xuống biển.
2/ Từ 11:00AM-02:00PM
Điạ điểm:  Hội Đền Hùng
4120 30th St Ste 104,
San Diego, CA 92104
Gồm lễ chào quốc, quân kỳ, mặc niệm, diễn văn ghi ơn Tử Sĩ Hoàng Sa, cơm trưa đoàn kết, phụ diễn ca nhạc.  Bế mạc.
T.M Hội Trưởng Dương Hồng
Thư Ký Thanh Hải
 Direction: 
Từ Bắc, hoặc East San Diego:
8 West, 94 West, Đi 5 South exit Coronado Bridge, quẹo trái Orange Ave, 75 S đi khoảng 5.4 miles là đến nơi.
Từ Nam San Diego:
5 North, exit Coronado Bridge, đi giống như trên.No comments: