Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Saturday, April 28, 2018

Hàn Cộng cũng có " Mặt trận Giải phóng miền Nam " nhưng bất thành xâm lăng Hàn QuốcHình là cờ của Mặt trận Giải phóng Nam Hàn .
Mặt trận này cũng tuyên truyền lôi kéo người dân theo cộng sản , dự định tổ chức nằm vùng và đánh du kích , theo đúng mô hình tại VN , do Trung Quốc dạy . Mặt trận này hoạt động tại Nam Hàn từ năm 1976 đến năm 1979.
May mắn cho người dân Nam Hàn là chính quyền Nam Hàn lúc bấy giờ ra tay rất triệt để , tiêu diệt toàn bộ thành viên của mặt trận này , không chừa lại 1 ai !

Ngoài ra Nam Hàn không có nhiều đám trí thức " ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản " như miền Nam VN , không có các bà mẹ ngây thơ nuôi nằm vùng dưới hầm , không có đám sư sãi đảng viên đội lốt lôi kéo Phật tử biểu tình phá hoại , không có các Thích Nhất Hạnh , Thích Quảng Đức mị dân ... nên cái Mặt trận đó không có chỗ bám víu .

Người Hàn Quốc may mắn hơn người Việt Nam chăng ? Nhi nghĩ là không phải là họ may mắn mà là họ khôn hơn mình , họ không tin cộng sản và họ thẳng tay diệt trừ cộng sản , không nhân nhượng .

Chính quyền Nam Hàn đã từng kéo quân đánh tuốt lên miền Bắc , chiếm gần hết Bắc Hàn , cho đến khi Trung cộng ra quân tiến đánh họ mới chịu lui , vì không muốn cho Trung cộng cái cớ xâm lược nước mình.

Kim Jong Il , cha của Kim Un , đã từng gài người ở Nam Hàn và cho tổ chức 1 Mặt trận Giải phóng Miền Nam , y chang như ở Việt Nam !

No comments: