Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, July 22, 2018

Cờ Tổ Quốc?

Đây mới chính là lá cờ của Tổ Tiên, lá cờ Tổ Quốc.


Không hiểu có phải vì bị tẩy não hay không, nhiều người Việt Nam nhất là thế hệ trẻ hay gọi lá cờ đỏ sao vàng là cờ Tổ Quốc.

Tổ Quốc Việt Nam có từ bốn ngàn năm trước và lịch sử của lá cờ đỏ sao vàng chỉ bắt đầu từ 1940. Lá cờ đỏ sao vàng không đại diện cho Tổ Quốc. Nó chỉ đại diện cho chính thể Cộng sản.

Tui sẽ không tranh luận với bất cứ ai gọi lá cờ đỏ sao vàng là cờ Cộng sản hay cờ Việt nam XHCN... nhưng lập lờ dùng từ Tổ Quốc thì hoàn toàn sai...

Nước Nga dưới thời Cộng sản cũng dùng lá cờ đỏ có một ngôi sao nhỏ và búa liềm. Và cũng như Sài Gòn bị đổi tên thành TP Hồ Chí Minh, thành phố Saint Petersburg bị đổi tên thành Leningrad. Volgograd bị đổi thành Stalingrad... Người Cộng sản không những muốn chiếm đoạt hiện tại và tương lai mà họ muốn chiếm đoạt cả quá khứ, cả lịch sử.

Không chỉ riêng Việt Nam hay Nga, lịch sử của tất cả các dân tộc bị Cộng sản hoá tự dưng bị mất hẳn, và chỉ bắt đầu từ... ngày thành lập Đảng!

Nhưng dù có đang tâm chiếm đoạt lịch sử, thì chủ nghĩa Cộng sản cũng chỉ là một thứ vô dụng. Nó sẽ dần dần bị gọt bỏ khỏi lịch sử loài người. Cái lịch sử Đảng mà người Cộng sản đang cố nhồi nhét vào đầu những con bò, một ngày nào đó cũng bị lột trần..

Ngay cả ở nước Nga, nơi mà Cộng sản chủ nghĩa phát triển đến mức cao nhất của nó, lịch sử thật cũng đã được trả lại cho người dân Nga. Lá cờ Nga đã quay trở lại để thế chổ cho cái lá cờ thắm đầy máu người vô tội. Tên đồ tể Stalin cũng phải trả lại thành phố Volgograd. Cha đẻ của chủ nghĩa Cộng sản Lenin cũng phải trả lại thành phố Saint Petersburg...

Riêng tui vẫn hy vọng, một ngày nào đó, tôi sẽ được về thăm Sài Gòn!

Hỡi những con bò và những con người muốn trở thành bò. Tổ Quốc Việt Nam có lịch sử bốn ngàn năm. Lá cờ đỏ sao vàng không phải là lá cờ Tổ Quốc. Đừng nhập nhằng như thế nhé!
( from fb)

No comments: