Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Monday, July 2, 2018

Phóng sự ảnh: Nam Cali Biểu Tình Yểm Trợ Quốc Nội Chống Tàu Cộng Việt Cộng 01-07-2018


Một cuộc biểu tình rầm rộ chống Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng đã phát xuất từ tượng Đức Thánh Trần, đông đảo đồng bào đã tuần hành thị uy dọc theo đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo. Mọi người hô vang các khẩu hiệu chống Tầu Cộng và Việt Cộng.Người ta còn nhận thấy có sự tham dự của cộng đồng Việt Nam San Diego...chiến sĩ lão thành Võ Đại Tôn từ Úc Châu qua, các chức sắc tôn giáo, các nghị viên thành phố thuộc quân hạt Orange County..., chị Tạ Phong Tần, và thành viên các đảng phái, đoàn thể đấu tranh.Hình ảnh: Dũng Lâm

No comments: