Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, September 13, 2011

14/9/1958 Ngày Phạm Văn Đồng Ký Công Hàm Công Nhận Hải Phận Tàu 12 Hải Lý Gồm Cả Hai Quần Đảo Hoàng Sa & Trường Sa

Công hàm này hoàn toàn vô giá trị về mặt pháp lý trên bàn đàm phán về chủ quyền lãnh thổ; nhưng nó đã nói lên bản chất cuả Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Hà Nội đã không ngần ngại bán rẻ giang sơn, biển đảo, đổi lấy súng đạn Tàu để giết hại dân lành vô tội. Bọn người vong bàn này đã đem máu và nước mắt, oan khiên, tan nát cho cả nước để thoả mộng xích hoá toàn cõi Việt Nam theo lệnh cộng sản quốc tế và quan thày Liên Xô, Trung Cộng.

No comments: