Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Thursday, September 15, 2011

Biểu tình lên án cộng sản Việt Nam Bán Nước

Biểu tình lên án cộng sản Việt Nam Bán Nước
Thursday, 09.15.2011, 12:51pm (GMT-7)

Kính gửi quý vị để xem phóng sự mới nhất của HNPD
Biểu tình lên án cộng sản Việt Nam bán nước  tại tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ Orange County lúc 06:00PM 14-8-2011 quy tụ trên 3500 đồng bào tỵ nạn cộng sản, đại diện các tôn giáo, các đoàn thể, hội đoàn, đảng phái chính trị tại quận Cam và vùng phụ cận.
 
Thumbnail
 
Click vào linkbên dưới để vào HaiNgoaiPhiemDam`s Channel - YouTube của HNPD
 
Trích HNPD

No comments: