Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Tuesday, September 20, 2011

Melbourne: Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là một vị Thánh, là biểu tượng của truyền thống anh hùng, là niềm hãnh diện của dân tộc VN. Ngài đã ba lần đại thắng quân Nguyên, một đội quân hùng mạnh nhất thế giới vào thời đó, cách đây bảy trăm năm.  Nhắc lại những trận thủy chiến lẫy lừng của Đức Thánh Trần, đây là những thiên hùng sử của dân tộc VN, được ghi vào sử sách thế giới. Quân Chủng Hải Quân QLVNCH tôn Ngài làm Thánh Tổ.


Để tưởng nhớ công đức của Đức Thánh Trần Hưng Đạo Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria đã hỗ trợ Gia-Đình Hải-Quân & Hàng Hải VNCH/Victoria tổ chức lễ Kỷ Niệm Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Đền Tờ Quốc Tổ với sự tham dự thật đông đảo của đồng hương.

Ông Nguyễn Bình (Trưởng Ban Điều Hành GĐ/HQ/HH/Victoria) đã đọc điễn văn chào mừng quan khách và khai mạc buổi lễ. Ông Nguyễn Minh Diệu (Gia Phó GĐ/HQ/HH/Victoria) lược qua phần tiểu sử của Đức Thánh Trần để nhắc nhở cho chúng ta về tài đức của Ngài với những chiến tích lẩy lừng trong việc đánh đuổi quân xâm lăng phương bắc. Và dưới sự điều khiển của anh Phạm văn Khuôn buổi tế lễ đã được cử hành theo nghi thức thật uy nghiêm trong tiếng trống, tiếng chiêng và khói hương nghi ngút.


Trước sự kiện lịch sử CSVN đã cắt một phần lãnh thổ và lãnh hải của VN hiến dâng cho Trung Cộng, bài nói chuyện của ông Nguyễn Thế Phong (Chủ tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu) và những lời kêu gọi khẩn thiết của ông Nguyễn văn Bon (Chủ tịch CĐNVTD-VIC) như dóng lên tiếng nói con cháu dòng giống Lạc Việt (xin nghe phần âm thanh) để tiếp nối những lời lẽ tâm huyết, sắt đá trong bài Hịch Tướng Sĩ của Đức Thánh Trần Hưng Đạo:


" ..... Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách Cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?

.....
Nay các ngươi Ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; Thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; Nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; Có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; Có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang Thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; Mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; Vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; Chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; Giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn Mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi Mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; Chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo Mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ?
....."

Và Hàn Phi Tử đã nói:


“Nước mất mà không biết là bất trí,

Biết mà không lo liệu là bất trung,
Lo liệu mà không liều chết là bất dũng!”

Vậy trước nguy cơ mất nước chúng ta có thể nào im tiếng và ngồi yên được chăng?Melbourne
18/09/2011

Một số hình của buổi Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo –

https://picasaweb.google.com/n.9oo9le/LeHuyNhatUcTranHungAo
Do Nam Yết Australia chuyển

No comments: