Total Pageviews

Once sailor, forever sailor

Sunday, May 3, 2015

Hình ảnh ngày Tưởng Niệm 30-4 trước Quốc Hội tại Ottawa, Thủ Đô nước Canada.Đúng sáng ngày 30-4-2015, rất đông người VN từ các nơi kéo về Thủ Đô nước Canada để dự Lễ Quốc Hận 30-4

Đoàn người xếp hàng đi tới Quốc Hội trên đường phố Thủ đô Canada.Đoàn đã vào sân Quốc Hội.... phía sau đoàn còn rất dài trên đường.Lửa Tưởng Niệm.
Dung Nguyên chuyển
Huong 323

No comments: